skip to content »

raumtelecom.ru

Ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Palibhasa’y ang aking ina ay likas na maawain, lagi niyang pinapaunlakan at tinutugunan ang pangangailangan ng pamilyang ito.Lagi niyang sinasabi: “Basta’t mayroon tayo, magbigay! Siya’y nakatayo sa harapan ng aming hagdan, namumula ang mga mata at galit na galit.

ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-53ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-48

Marahil ay maraming tanong sa ating kaisipan tungkol dito at sa mga pangyayaring naganap nang sumibol ang kabihasnan sa Asya.Dahil sa kanilang pagpapakita ng kabayanihan, ang Gobyerno ng Espanya ay nagbigay ng limang kanyon sa bayan ng mga Mauban at sa pagdating ng panahon, sa panahon ng rebolusyon kung saan ang mga Espanyol naman ang kalaban ng mga mauban at iba pang Pilipino, ginamit din ang mga kanyong ito laban sa mga Espanyol.Ang Mauban na bayan sa Quezon ay pinangalan sa kanya matapos ang maraming taon bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa pagkaligtas natin laban sa mapang-aliping Islam.Dapat mong maunawaan sa modyul na ito ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan:  Paano nahubog ang kasalukuyang sibilisasyon ng mga bansa sa Asya? Mabibigyang kahulugan ang mahahalagang konsepto na may kaugnayan sa paksa 2. Paano nagsimula ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya? Makapagsuri ng mga talahanayan, larawan at mapa at mga babasahin na magpapaliwanag ng paksa. Makabubuo ng mga konklusyon hinggil sa kalagayan,pamumuhay at debelopment ng sinaunang pamayanan. Makilahok sa kinabibilangang pangkat sa pagtupad ng iba’t ibang mga gawaing pampagkatuto. Makapagsulat ng iyong repleksiyon o realisasyon tungkol sa naging pag-unlad ng pamayanan patungo sa pagtatatag ng mga imperyo. Mapapahalagahan ang mga naging ambag / kontribusyon ng kabihasnan sa lipunan. Mapapahalagahan ang naging papel ng mga kababaihan sa Asya. Bakit kinilala ng mga arkeolohiya ang kabihasnang Indus na isang organisado at planadong lipunan A.Sa kanyang baywang nakasabit ang nakakalubang itak. “Nana, kung matatagpuan ko lang ang Dios, lulusubin ko’t aawayin siya!

” Hanggang ngayon, ang kanyang mga pulang mata na tanda ng matinding galit ay sariwa paring naka-ukit sa aking isipan. Noong Setiyembre 1990, habang ako’y nag-aaral sa aking duktoral sa Ateneo de Manila, isa sa mga matagumpay kong estudyante sa Silliman University ay nag-imbita sa akin ng “lunch date”.

Naipamalas ni Mauban ang kanyang tapang sa isa sa mga maramihang paglusob ng mga Moros sa kanilang pangkat.

Napakarami ng mga Moros na nagsilusob na naghahanap ng mga bagong lupaing masasakop at mga taong gagawing alipin.

He sacado bastante información de las contribuciones al foro de varios queridos contertuilios, especialmente Guillermo Gomez Rivera y el profesor Fernando Zialcita, que es experto en la materia. Dear friends, There is an on-going debate on You Tube regarding the identity of Filipinos and whether Filipinos are really Asian.

Most opinions (through Vlogs) are those of young Filipinos living outside the Philippines.

Como es normal, conocen poco de su propia historia, pero parecen gente receptiva e interesada en nuevas opiniones e información objetiva.