skip to content »

raumtelecom.ru

Paglakas ng dating kaalaman

paglakas ng dating kaalaman-4

Nagdudulot ang mga ito ng pagbaha, na nagiging sanhi naman ng flashflood, alon, pagguho ng lupa, at pagragasa ng putik o mudslide.

paglakas ng dating kaalaman-77paglakas ng dating kaalaman-47

Sa dakilang mga tagumpay ni Mao, ang nabanggit na teorya at praktika ang siyang pinakamahalaga.Sa tinatayang 20 bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility (PAR) kada taon, 18 ang nagdadala ng matinding epekto o pinsala sa bansa.Kadalasang may dalang malakas na hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan ang mga bagyo.Kahit na nagkaroon pa ng mga suliranin noong panahon ng pagbabago, mga suliranin na bunsod ng digmaan, ating pinalalakas ang ating kalayaan at pinatutupad ang mga radikal na repormang pampulitikal at pang-ekonomiya.Ang mga prinsipyo ng pulitikal na pluralismo, isang sistemang mayroong iba’t-ibang partido, kalayaan sa pananalita at pagpili ng relihiyon ay naitatag na sa Azerbaijan.Sa kanyang talumpati sa Peking University noong 2008 bilang namumukod na graduwado, sinabi niyang: "Binago ng Peking University ang aking buong pamumuhay.

Nag-iwan ito sa akin ng maraming maganda't mapait na alaala.

Nagbigay-pag-asa ito sa sosyalista at komunistang hinaharap laban sa imperyalismo, rebisyunismo at reaksyon.

Di maitatatwang tumpak si Mao sa pagtukoy sa rebisyunismo ng mga nangabulok sa poder sa mga sosyalistang lipunan bilang pinakamapanganib sa sosyalismo, at sa paghahapag ng solusyon na nagwagi sa China sa loob ng sampung taon bago ito nagapi noong 1976.

Ang paggamit ng termino ay bunsod ng pag-angkop sa lenggwahe kaugnay ng Marxismo-Leninismo at hindi sa anupamang pagbabago sa kahulugan o linya kaugnay ng Kaisipang Mao Zedong.

Simula noong Setyembre 1993, sa mensahe ng pangulong tagapagtatag ng PKP sa Talakayan hinggil sa Kaisipang Mao Zedong, tinawag niyang mga Maoista ang mga tagapagtaguyod ng Kaisipang Mao Zedong.

Maraming mga estado ang nagkamit ng kalayaan, kaisipan tungkol sa kalayaan at demokrasya ang naging mga dominanteng prinsipyo sa buong kontinente ng Europa at maging sa labas nito.